Неопходност да се систем образовања у Републици Србији прилагоди стварним потребама привреде, односно тржишта рада, подстакла је развој друалног образовања, најпре у средњем стручном образовању. По угледу на најпознатије европске системе дуалног образовања, пре свега Немачке и Аустрије, Република Србија  је прва у региону усвојила Закон о дуалном моделу студија у високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 66/2019), којим се уређује садржај и начин остваривања дуалног модела студија у високом образовању, узајамна права и обавезе студената, високошколских установа и послодаваца, материјално и финансијско обезбеђење студената, као и друга питања од значаја за реализацију студија по дуалном моделу.

Академија струковних студија Јужна Србија је прва високошколска установа која у Републици Србији уводи дуални модел студија. Од нове школске године, студијски програм Туризам са Одсека за пословне студије Блаце започиње дуални модел образовања, по коме ће студенти учити теорију у учионицама, а вештине и праксу стицати у компанијама – у реалном радном окружењу код потенцијалног послодавца. Предност дуалног модела је значајна, јер се студенти у току студирања припремају за посао у струци и примају одговарајућу новчану накнаду, а компаније добијају спремне и обучене младе кандидате. Наши студенти са студијског програма Туризам, имаће прилику да свој потенцијал покажу у хотелима Радан, Јелак и Копаоник, у Пролом и Луковској Бањи.  

Одсек за пословне студије Блаце наставиће да шири мрежу послодаваца који ће омогућити и осталим студијским програмима реализацију по дуалном моделу студија. Уговор о дуалном моделу са Специјалном болницом за рехабилитацију Пролом Бања.