Академија струковних студија Јужна Србија  формирала је Центар за каријерно вођење и саветовање студената (Одлука број 436/2121-5 од 29.03.2021. године) у складу са Статутом Академије и Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018 и 6/2020). Активности Центра за каријерно вођење и саветовање студената Академије струковних студија Јужна Србија подељене су у четири групе:

 • Каријерно информисање;
 • Каријерно саветовање;
 • Каријерно образовање;
 • Повезивање са послодавцима.

Центар за каријерно вођење и саветовање студената Академије струковних студија Јужна Србија посебно подржава каријерни развој студената у дуалном моделу студија тако што:

 • прати задовољство и мотивацију студената и послодаваца током програма учења кроз рад;
 • оснажује и подржава студенте да планирају и постављају циљеве каријерног развоја;
 • сарађује са средњим стручним школама ради успостављања континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања;
 • помаже студентима код избора послодавца када се учење кроз рад реализује код више послодаваца ради усмеравања студената према индивидуалним потребама и у њиховом најбољем интересу.

Каријерни развој студената у Одсеку за пословне студије Блаце спроводи Тим за каријерно вођење и саветовање студената, у следећем саставу:

 • спец. Горан Перић, руководилац Тима;
 • др Марко Гашић, члан;
 • Марија Стојиљковић, члан.

Решење о именовању Тима за каријерно вођење и саветовање студената Одсека за пословне студије Блаце.