Стручна пракса на Одсеку за пословне студије Блаце Топличке академије струковних студија представља саставни део студијских програма и обавезна је за све студенте основних, специјалистичких и мастер струковних студија.  Основни разлог и сврха извођења стручне праксе је да осигура студентима прилику да унапред упознају и стекну одређено радно искуство. Овај процес омогућава постепени развој и примену знања и вештина у одређеним областима. Читав процес се заснива на сарадњи студената, ментора стручне праксе и усмерен је на примену стечених знања у реалном пословном окружењу.

Основни циљеви обављања стручне праксе су:

  • Обезбедити студентима прилику да у току обављања стручне праксе обсервирају примену различитих знања у функционисању организације или установе на свим њеним нивоима;
  • Помоћи студентима у процесу изградње и јачања самопоуздања (нпр. доношење пословних одлука и искоришћавање тржишних прилика) кроз употребу стечених знања и вештина;
  • Разумевање окружења организације и различитих радних амбијената кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове;
  • Пружити студентима прилику за истраживање и стицање аутентичног радног искуства, што је од изузетне важности за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током читавог живота.

У школској  2022/2023. години реализација стучне праксе планира се у периоду од три радне недеље, почев од 22.05.2023. године. Током реализације стручне праксе студенти су у обавези да воде дневник стручне праксе.

Студенти који су у радном односу могу поднети захтев за признавање стручне праксе. Захтев можете преузети ОВДЕ. Студенти уз захтев подносе

  • потврду о радном ангажовању на одређеним пословима

Захтев за признавање стручне праксе предаје се студентској служби Одсека за пословне студије Блаце.

Документација за стручну праксу:

Пре одласка на стручну праксу студент преузима ову документацију и образац потврде о обављеној стручној пракси и евалуацију стручне праксе од стране ментора из предузећа доставља одговорном лицу у предузећу/установи.